افزایش قیمت بیت کوین ممکن است برای 1000 روز آینده ادامه داشته باشد، و سال 2020 به سالی با بهترین میانگین قیمت بیت کوین…